สมัครเข้าร่วมโครงการ

Last updated: Mar 25, 2011  |  5833 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
• สถานประกอบการทุกประเภท ที่มีพนักงานจำนวน 100 คนขึ้นไป และต้องการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
• สถานประกอบการปลอดบุหรี่ที่ต้องการยกระดับหน่วยงานให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
การรับใบสมัครและแบบสำรวจข้อมูล
• รับใบสมัครและแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถานประกอบการ ด้วยตนเองที่สำนักงานประสานงานโครงการฯ
• Download ใบสมัครและแบบสำรวจข้อมูล 
   ได้ที่เว็บไซต์
http://www.healthyenterprise.org หรือ http://www.adeq.or.th
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร และแบบสำรวจข้อมูลฯ พร้อมทั้งเลือกระดับการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามความพร้อมของสถานประกอบการ (ระดับพื้นฐานหรือระดับก้าวหน้า)

2. สมัครทางอีเมล์ ที่
smokefree09@hotmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่
ศูนย์ประสานงานโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)
25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ (02) 441-5000 ต่อ 2317, (082) 3584614, (082) 3584616 
โทรสาร  (02) 441-9232, (02) 889-3390
เว็บไซต์
http://www.hpe.org หรือ http://www.adeq.or.th

3. รับหนังสือยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากศูนย์ประสานงานโครงการฯ (ภายใน 1-2 สัปดาห์)
     
 

Powered by MakeWebEasy.com