ดาวน์โหลดเอกสาร

Last updated: Dec 9, 2015  |  20187 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  
yesเอการสารประกอบการประชุม "สถานการณ์ควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุในสถานประกอบการ"  
        
สถานการณ์ควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ
yesเอกสารประกอบการประชุม "สานพลังเสริมแรง.....ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และสร้างความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานในสถานประกอบการ"  
       สานพลังเสริมแรง..ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และส้รางความปลอดภัยในการทำงาน

yesเอกสารประกอบการประชุมงาน "สานพลัง เสริมแรงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสถานประกอบการไทยสู่สังคมสุขภาวะ"
     - เรื่องเล่า“รู้ทันพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุในสถานประกอบการ”
    -  การเสวนาหัวข้อ “สานพลัง  เสริมแรงทุกภาคส่วน  ขับเคลื่อนสถานประกอบการไทยสู่สังคมสุขภาวะ
    -  แนะนำ“ตัวช่วยสร้างภาวะปลอด: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ”

yesเอกสารประกอบการค่ายกระบวนการ Training for the Trainer “กระบวนการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (ด้านสุขภาพ) ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ” ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี

yes อกสารประกอบการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่-อดเหล้าในสถานประกอบการ”
              - การจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่อย่างง่ายในสถานประกอบการ
              - การจัดตั้งคลินิกอดเหล้าอย่างง่ายในสถานประกอบการ
yes แบบสอบถามสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง (บุหรี่ เหล้าและอุบัติเหตุจากการเดินทาง) ของพนักงาน
yes โปรแกรมบันทึกฐานข้อมูลสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง (บุหรี่ เหล้าและอุบัติเหตุจากการเดินทาง) ของพนักงาน
         
yes แบบฟอร์มยื่มสื่อนิทรรศการ                                     
ชุดความรู้ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบุหรี่

        

คู่มือถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ฉบับย่อ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ 

 
 
        
  
     

    
 
 


โปสเตอร์เผยแพร่ความรู้
สติ๊กเกอร์รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ
                                  
                                                      
  

                                                                                            
  แบนเนอร์
                    สถานประกอบการปลอดบุหรี่ ขนาด 1.2x2.4 เมตร
              
สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ขนาด 1.2x2.4 เมตร
              สถานประกอบการแห่งนี้ปลอดบุหรี ขนาด 40x80 เซนติเมตร
              
สถานประกอบการแห่งนี้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน ขนาด 40x80 เซนติเมตร


ป้ายเขตปลอด - เขตสูบบุหรี่
                เขตปลอดบุหรี่
            เขตสูบบุหรี่
 
                   
 
 
ข่าวสารโครงการ (E-newsletter
               ฉบับที่ 1
            ฉบับที่ 2
            ฉบับที่ 3
            ฉบับที่ 4
            ฉบับที่ 5
            ฉบับที่ 6


 สื่อมัลติมีเดีย

                รณรงค์เลิกสูบบุหรี่
                รณรงค์ลอุบัติเหตุ
                รณรงค์งดการพนัน
 

 

Powered by MakeWebEasy.com