kitikoy

kitikoy

ผู้เยี่ยมชม

  ีข้อกำหนดหรือข้อแนะนำการจัดที่สูบบุหรี่สำหรับพนักงานกรณีCovid—19 (2751 อ่าน)

30 เม.ย 2564 12:02

ด้วยมีหลายสถานประกอบการสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ ข้อกำหนดหรือข้อแนะนำการจัดที่สูบบุหรี่สำหรับพนักงานกรณีCovid—19 ทางโครงการจึงขอเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลและข้อควรปฏิบัติสำหรับการจัดพื้นที่สูบบุหรี่เพื่อประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ของสถานประกอบการ

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดพื้นที่โดยอ้างอิงเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553ที่มีเจตนารมย์เพื่อคุ้มครองผู้ไม่สุบบุหรี่มิให้ต้องรับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยการห้ามสูบบุหรี่ในบางสถานที่ และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำมาจัดทำเป็นข้อควรปฏิบัติของสถานประกอบการ(โรงงานอตุสาหกรรม) ข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์ https://www.healthyenterprise.org/content/20222/hpe-14-8-63

แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบกับข้อมูลงานวิจัยต่างๆกับกลไกการเกิดโรคโควิด 19 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสในการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงหากผู้สูบบุหรี่เกิดการเจ็บป่วยโรคโควิด 19 ก็จะสามารถเกิดความรุนแรงของการเจ็บป่วยได้มากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ได้ และจากการสอบถามนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ใจความว่า ดีที่สุดคือไม่ควรมีการสูบบุหรี่เลย เพราะขณะสูบบุหรี่ ทุกคนต้องถอด maskในส่วนของโครงการมองจากมุมของสถานประกอบการหากที่ไหนสามารถทำได้และมีโอกาสในการจัดการให้เป็นไปได้ตามคำแนะนำดังกล่าว โดยที่ไม่มีผลกระทบตามมาที่อาจส่งผลเสียต่อบริษัทได้ เช่น แอบสูบในพื้นที่ห้ามสูบและมีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย เป็นต้น สามารถใช้โอกาสนี้ในการดำเนินการไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการได้เลย และส่วนพนักงานที่ยังสูบบุหรี่ สถานประกอบการสามารถให้การสนับสนุนให้ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่

แต่หากในกรณีที่ไม่สามารถทำได้จริงๆ ในฐานะที่สถานประกอบการเป็นแหล่งรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ดังนั้นหากไม่มีการจัดการที่ดีก็มีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ เพราะโดยธรรมชาติของผู้สูบบุหรี่ แน่นอนว่าในขณะสูบบุหรี่ต้องมีการถอดหน้ากากอนามัยออก มือมีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูก เสมหะ น้ลาย) ซึ่งเป็นแหล่งกระจายเชื้อได้ มีการพูดคุยกันระหว่างการสูบบุหรี่ และจำนวนผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดก็อาจจะไม่สอดคล้องตามมาตรการเว้นระยะห่างได้ ดังนั้นสถานประกอบการควรมีการจัดการที่เหมาะสม โดยทางโครงการได้แลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการที่ดำเนินการแล้ว จึงสรุปมาเป็นข้อแนะนำในการดำเนินการ ดังนี้

1. จัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. จัดให้มีที่ทำความสะอาดมือ ก่อนและหลังเข้าพื้นที่สูบบุหรี่
3. จัดให้มีมาตรการการเว้นระยะห่างของผู้สูบบุหรี่ ทั้งกำหนดจำนวนให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มี การนั่งไม่ให้หันหน้าเข้าหากัน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำนี้คือเข้าได้ครั้งละ 1 คน
4. กติกาในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่สูบบุหรี่ เช่น ห้ามมีการพูดคุยกันระหว่างสูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ให้ลงถังขยะห้ามทิ้งลงพื้นโดยเด็ดขาด ห้ามกระทำการใดที่ทำให้มีสารคัดหลั่งปนเปื้อนในพื้นที่สูบบุหรี่ เช่น บ้วนน้ำลาย เสมหะ หรือสั่งน้ำมูก ห้ามแบ่งสูบ ทั้งมวนบุหรี่ อุปกรณ์ต่างๆเป็นต้น
5. ทำความสะอาด (ฆ่าเชื้อ) ตามมาตรฐานและช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามช่วงเวลาที่สถานประกอบการกำหนดให้สูบบุหรี่ได้เฉพาะเวลา ก่อนและหลัง เช่น กำหนดให้พนักงานสูบบุหรี่ได้เฉพาะเวลา 10.00 - 10.15 น. ต้องมีการทำความสะอาดก่อนและหลังอย่างเหมาะสม และต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันพนักงานที่เข้ามาทำความสะอาดไม่ให้มีโอกาสสัมผัสเชื้อจากการทำสะอาด
และสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆ คือการจัดการตามมาตรการดังกล่างต้องให้ผู้สูบบุหรี่เข้าใจอย่างทั่วถึง และสถานประกอบการดำเนินควบคุม กำกับตามาตรการที่กำหนดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

118.174.183.17

kitikoy

kitikoy

ผู้เยี่ยมชม

bill

bill

ผู้เยี่ยมชม

26 พ.ค. 2566 18:36 #16

how can you even dislike this video?! . it’s way to awesome akun master cafe69

137.59.220.148

bill

bill

ผู้เยี่ยมชม

aster internasional

aster internasional

ผู้เยี่ยมชม

30 พ.ค. 2566 14:43 #17

Saat ini orang bisa menulis apa pun di internet. Dari membuat status di media social cafe69 hingga menulis artikel di website. Di website cafe69 orang bisa menyampaikan informasi, opini, atau artikel.Akun master cafe69Situs cafe69Login cafe69Akun Master internasionalCAFE69Akun Master internasionalMoney138money 138money 138

111.90.187.159

aster internasional

aster internasional

ผู้เยี่ยมชม

Seth

Seth

ผู้เยี่ยมชม

8 มิ.ย. 2566 15:39 #18

There may be noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure good factors in options also. money138=========Your article has proven useful to me. It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. iget bar flavours


116.206.64.117

Seth

Seth

ผู้เยี่ยมชม

PEX Apichart

PEX Apichart

ผู้เยี่ยมชม

10 พ.ค. 2564 09:20 #1

มาตรการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย​ จะสำเร็จควบคุมได้100%ในสถานประกอบการ​ ช่วงสถานการณ์​covid-19​ เห็นควรพิจารณางดใช้พื้นที่จุดสูบบุหรี่ที่สวนหย่อมชั่วคราวเป็นระยะเวลา1เดือน​ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกัน​ พูดคุย​โดยไม่สวมหน้ากาก, ความไม่สะอาด​ อาจก่อเป็นแหล่งแพร่เชื้อ​และผู้สูบบุหรี่อาจเสี่ยงกับอาการcovid-19มากกว่าคนทั่วๆไป....

1.ผู้ที่สูบบุหรี่ให้ไปสูบนอกอาคาร​ ตามกฎหมาย​ พรบ.ควบคุมยาสูบ

2.กำหนดเวลาสูบเช่นเดิม​ โดยให้ออกไปสูบบริเวณอื่นข้างนอกโรงงาน​ เช่น​ ริมถนนห่างจากประตูรั้วไม่น้อยกว่า 5 เมตรและที่ไม่มีผู้คนเดินไปมา​.. หากเกิดความไม่สะดวก​ อาจช่วยส่งเสริมให้ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ​และลด​ ละ​ เลิก​ ในอนาคตได้ต่อไป..

3.หากสถานการณ์​เริ่มคลี่คลายจะกำหนดให้สถานที่ภายในได้เหมือนเดิม..

เหตุผลคือบริษัท​ มีโครงการ​ลด​ ละ​ เลิกสูบบุหรี่​ เป้าหมายที่ผ่านมาสามารถลดอัตรการสูบบุหรี่ลดลดอย่างน้อยได้มากกว่าร้อยละ50​ ที่ผ่านมามีพนักงาน​ สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ​ มีกำลังใจที่ดี​ มีเป้าชัดเจน​ สุขภาพดีขึ้น​ ครอบครัวมีความสุข​.ผู้สูบรายเก่าลดปริมาณการสูบลดลง​ แต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกได้เด็ดขาด.. ทำอย่างไรจะควบคุมผู้สูบรายใหม่ให้เข้าถึงพื้นที่ให้ช้าหรือน้อยที่สุด​ เพื่อป้องกันการเพิ่มจำนวนผู้สูบที่มากขึ้น.. ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน​ ลดปัจจัยเสี่ยงเลี่ยงโรคNCDs​ห่างไกลcovid-19

118.174.183.17

PEX Apichart

PEX Apichart

ผู้เยี่ยมชม

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

23 มี.ค. 2566 16:30 #2

You lost me, buddy. I mean, I imagine I get what youre indicating. I recognize what you’re saying, but you just appear to have ignored that you’ll find some other individuals inside the world who look at this matter for what it truly is and may perhaps not agree with you. You may well be turning away many of folks who might have been fans of your web log. LINK SERVER INTERNASIONAL

137.59.220.148

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

aaaa

aaaa

ผู้เยี่ยมชม

4 เม.ย 2566 22:14 #3

Vi ringrazio, ho trovato che quanto scritto non sia completamente corretto sub sandwiches

=========A blog like yours should be earning much money from adsense.`*”*’ M77

103.200.196.65

aaaa

aaaa

ผู้เยี่ยมชม

tmom

tmom

ผู้เยี่ยมชม

6 เม.ย 2566 17:24 #4

I must show some appreciation to you for bailing me out of this scenario. Because of surfing around throughout the world wide web and coming across tricks which were not helpful, I figured my entire life was done. Being alive minus the strategies to the issues you’ve solved as a result of your good article is a critical case, and the kind that would have in a wrong way affected my entire career if I had not discovered your site. Your main know-how and kindness in touching all things was excellent. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a subject like this. I’m able to now look ahead to my future. Thanks very much for this reliable and result oriented help. I won’t be reluctant to recommend the blog to anyone who needs and wants support on this issue. Buy Cocaine Online Canada

103.75.245.198

tmom

tmom

ผู้เยี่ยมชม

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

10 เม.ย 2566 22:45 #5

Screens-People.com is professional Computer Screen Display trading and repaire wholesale provider, mainly focused on the replacement LCD screens for Lenovo,Dell,HP,Apple,ASUS,Acer and Microsoft. 02DL766

103.200.196.74

mtom

mtom

ผู้เยี่ยมชม

bills

bills

ผู้เยี่ยมชม

13 เม.ย 2566 13:57 #6

I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers. Server Internasional

116.206.64.80

bills

bills

ผู้เยี่ยมชม

bill

bill

ผู้เยี่ยมชม

15 เม.ย 2566 12:49 #7

It’s not that I want to copy your web page, but I really like the style and design. Could you let me know which design are you using? Or was it especially designed? 預防脫髮--------------Spot up with this write-up, I really think this excellent website wants much more consideration. I’ll oftimes be once more to learn considerably more, thanks for that information. 中文補習

116.206.65.80

bill

bill

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้