News Update!!

รายงานความเคลื่อนไหว

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าพูดคุย หารือแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ชลบุรีปลอดบุหรี่ด้วยวัยทำงานในสถานประกอบการ” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สาระสุขภาพดี

อันตรายของการสูบบุหรี่มีมากกว่าที่คิด มาค้นหาคำตอบกันกันสาระสุขภาพดีในตอนนี้

วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี การตระหนักรู้และเท่าทันโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญ โรคเบาหวานไม่เพียงส่งผลกับคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ยังส่งผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นการป้องกันก่อนเกิดโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญ การหันมาใส่ใจคนในครอบครัวจะช่วยให้ห่างไกลโรค หากทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและดูแลใส่ใจกันอย่างถูกวิธี ย่อมช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคเบาหวานได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

4119

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

473

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

เมนูที่น่าสนใจPowered by MakeWebEasy.com