News Update!!

รายงานความเคลื่อนไหว

 “ใกล้มือหมอ” คือ แอปพลิเคชันที่สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยแสดงผลของโรคที่มีความเสี่ยง 3 อันดับแรก มีความแม่นยำประมาณ 70-80% ประชาชนทั่วไปสามารถนำข้อมูลความรู้ของโรคนั้นมาใช้ดูแลสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น และไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างถูกต้องต่อไป โดย ร.อ.นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ผู้จัดการโครงการเครือข่ายผู้อภิบาลสุขภาพใกล้ชิดหมอทางไกล ด้วยแอปพลิเคชัน เล่าถึงความเป็นมาของแอปพลิเคชัน “ใกล้มือหมอ” ว่า  ปี 2557 หมอได้มีความคิดจะทำระบบการแพทย์ออนไลน์ โดยได้ร่วมมือกับเพื่อนหมอศิริราชรุ่นเดียวกัน สร้างเป็นแฟนเพจชื่อว่า แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ช่วยตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ให้กับคนไข้โดยไม่ได้คิดเงิน ผู้ตอบจะเป็นหมอเฉพาะทางด้านต่างๆ กว่า 30 ท่าน โดย สสส.เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และเป็นจุดเริ่มต้นที่พัฒนาต่อยอดทำเป็นเว็บไซต์ อินโกราฟิก โมชั่นกราฟิก เผยแพร่ทางเพจ  

บริษัทไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสมชัย สามพี่น้อง (เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส) นายมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล (ผู้จัดการโรงงาน) นางสาวจิตศุภางค์ สาริกบุตร (ผู้จัดการอาวุโส) นายนิคม สองคร (ประธานสหภาพ) นางพัศศ์ธีรา กิจจานุลักษณ์ (ผู้จัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์) นายนัฐพล วงศ์สุภา (หัวหน้าโครงการ“TNS Better Health Better Wellness (โครงการสุขภาพดี ทีเอ็นเอส มีสุข)”) และคณะทำงานโครงการ TNS อีก 6 คน ต้อนรับพี่เลี้ยงส่งเสริมสุภาพ (ดร.มุกดา ไชยมโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลบางปะกง) และทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการที่สนับสนุนโดย สสส. (นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวศิริพร บุญฤทธิ์) ในการเยี่ยมชมโครงการ TNS เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทไทยนิปปอนฯ เป็นสถานประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมฯ และทุนสมทบจากบริษัทไทยนิปปอนฯ ด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (H2E; Health & Happy Enterprise) ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อพูดคุยและสอบถามถึงผลการดำเนินงานโครงการ TNB  พร้อมกับรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานร่วมกัน

สถานประกอบการร่วมใจต้านภัยCOVID-19

สาระสุขภาพดี

 “แรงงาน” เป็นกำลังสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มที่เป็นลูกจ้างและพนักงานในสถานประกอบการ ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานกว่า 38 ล้านคน ซึ่งมีแรงงานกระจายอยู่ในธุรกิจผลิตสินค้าและการบริการ เช่น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการก่อสร้าง เป็นต้น แรงงานหนึ่งคนมุ่งมั่นทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และแรงงานโดยรวมนั้นสร้างมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

4213

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

625

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

เมนูที่น่าสนใจPowered by MakeWebEasy.com