News Update!!

รายงานความเคลื่อนไหว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการฯจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) เข้าร่วมออกบูธในงานประชุม "การพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) ระยะที่ 13" ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

นที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมปฏิบัติการบทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร

สาระสุขภาพดี

วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี การตระหนักรู้และเท่าทันโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญ โรคเบาหวานไม่เพียงส่งผลกับคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ยังส่งผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นการป้องกันก่อนเกิดโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญ การหันมาใส่ใจคนในครอบครัวจะช่วยให้ห่างไกลโรค หากทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและดูแลใส่ใจกันอย่างถูกวิธี ย่อมช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคเบาหวานได้

เพียงเลิกเหล้า เราจะได้พบสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้น เริ่มที่ตัวเรา และเชื่อเถอะครับว่าทุกคนรอบตัวพร้อมสนับสนุนและให้กำลังใจ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

4099

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

460

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

เมนูที่น่าสนใจPowered by MakeWebEasy.com