News Update!!

รายงานความเคลื่อนไหว

     ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) นางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว ร่วมด้วยทีมงานพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม และ ภญ.ณัฏฐธิดา หาญสุรีย์ เข้าเยี่ยมบริษัทไททัน สปอร์ตแวร์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหาหรืออุปสรรค และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการวางแผนการลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัท

พี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลนครปฐม นำโดยนางสาวอัญชัญ จันทราภาส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ณ บริษัทโตโยต้านครปฐม ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ทีมงาน ส.พ.ส. (สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ร่วมเป็นเกียรติและมอบเสื้อที่ระลึกให้กับบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ในโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.)

สถานประกอบการร่วมใจต้านภัย COVID-19

สาระสุขภาพดี

   12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ (Mother's Day) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

คุณเคยรู้สึกมั้ยว่า เราเป็นอะไรก็ได้ในที่ทำงาน ได้เป็นตัวของตัวเอง บรรยากาศการทำงานถ้อยทีถ้อยอาศัย ร่วมแรงร่วมใจ พูดคุยกันได้ทั้งวันไม่มีเบื่อ เวลา 7-8 ชั่วโมงรู้สึกผ่านไปอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นสัญญาณว่า ออฟฟิศของคุณน่าอยู่น่าทำงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

4262

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

685

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

เมนูที่น่าสนใจPowered by MakeWebEasy.com