News Update!!

รายงานความเคลื่อนไหว

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จัดประชุมปฏิบัติการ “บทบาทและแนวทางการควบคุมการสูบบุหรี่ของแรงงานในสถานประกอบการ โดยสถานพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors)” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล และสถานพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ห้องบงกชรัตน์ บี และห้องบุษบงกช บี

โรงพยาบาลสามพรานจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำหรับการเป็นพี่เลี้ยง (Health Mentors) ช่วยเลิกบุหรี่ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; สสส. ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม; ส.พ.ส.)

สาระสุขภาพดี

เพียงเลิกเหล้า เราจะได้พบสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้น เริ่มที่ตัวเรา และเชื่อเถอะครับว่าทุกคนรอบตัวพร้อมสนับสนุนและให้กำลังใจ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ -

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

4082

Webmaster

ตอบ 

0

เข้าชม 

426

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

เมนูที่น่าสนใจPowered by MakeWebEasy.com