คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชมทางออนไลน์

 

 

 

 

News Update !

รายงานความเคลื่อนไหว

 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า “COMMIT TO QUIT” สำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”  และมีภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงาน สนับสนุน ขับเคลื่อนการควบคุมการสูบบุหรี่ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมและรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่  ซึ่งในกลุ่มสถานประกอบการเป็นอีกเครือข่ายที่สำคัญ เพราะกลุ่มวัยที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดจะอยู่ในช่วงกลุ่มวัยทำงาน ประกอบกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยิ่งทำให้ผู้สูบบุหรี่ และไม่สูบแต่ได้รับควันบุหรี่มือ 2 มือ 3 เสี่ยงต่อการรับเชื้อ และหากติดก็จะทำให้อาการรุนแรงมากกว่าปกติหลายเท่า ดังนั้นจึงเกิดการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกของเครือข่ายสถานประกอบการ

สถานประกอบการร่วมใจต้านภัย COVID-19

ทำความเข้าใจทุกแง่มุมเกี่ยวกับวัคซีน ติดอาวุธทางปัญญาสู้ภัยโควิด ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

สาระสุขภาพดี

ทำความเข้าใจทุกแง่มุมเกี่ยวกับวัคซีน ติดอาวุธทางปัญญาสู้ภัยโควิด ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

วันแรงงานแห่งชาติ หรือ May Day ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ที่ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ให้ความสำคัญไม่แพ้กับวันสำคัญอื่นๆ สำหรับวันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี และได้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติในปี พ.ศ. 2499 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งในยุคแรกของวันแรงงานนั้น ลูกจ้างยังไม่ได้หยุดงานแต่ใช้เวลาถึง 17 ปี จึงได้ประกาศเป็นวันหยุดให้แรงงานได้หยุดพัก แรงงานที่อยู่ในส่วนของภาคธุรกิจและการบริการ กลุ่มลูกจ้างและพนักงานเป็นกำลังหลักในการดำเนินกิจการให้เกิดการผลิต การแจกจ่ายสิ้นค้า บริการ ช่วยสร้างรายได้ นับได้ว่าแรงงานมีความสำคัญในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อธุรกิจมีแรงงานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และฝีมือแล้วก็มักจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตไปได้ด้วยดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ 2021-05-19 17:51  โดย kitikoy

เจ้าหนูจำมัย

ตอบ 

3

เข้าชม 

137

kitikoy

ตอบ 

1

เข้าชม 

486

 

ตอบกระทู้เมื่อ 2021-04-27 13:34  โดย kitikoy

ปริญญา​ กระจ่าง​

ตอบ 

1

เข้าชม 

117

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

 

เมนูที่น่าสนใจPowered by MakeWebEasy.com