เครือข่ายสถานประกอบการเสริมสร้างสุขภาพ(คสส.)

 
       ข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงความเห็นให้มีการปรับคณะทำงานเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.) เพื่อทำให้การทำงานคล่องตัวและเหมาะสมกับความสามารถพร้อมดำเนินงานตามข้อสรุปของคณะกรรมการเครือข่ายฯ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวมีโครงสร้างการบริหาร ดังแผนภาพ ต่อไปนี้
 
 
ประธาน

คุณประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
 
ที่ปรึกษาเครือข่าย

1.  ดร.ศันสนีย์  กีรติวิริยาภรณ์     สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.  ผศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

3.  คุณประยูร   บุญญสถิต          บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

4.  คุณบุญมี จิตรใจ                  บริษัท ยางโอตานิ จำกัด
 
 
เลขานุการ

1.    คุณปรีชา สมพล                         บริษัท เพรสซิเด๊นท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

2.    คุณนวลจันทร์ หาญรักษ์                บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

3.    คุณมรกต แก้วโรจน์                     บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้อินดัสตรี จำกัด

4.    คุณนรินทร์ทิพย์ สุขสมปอง             สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.    คุณกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม         สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
 
คณะทำงานฝ่ายวิชาการ
 
 
1.      คุณชาคริต หนูสงค์                     บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

2.      คุณกัณณิกา หนูมาวิเชียรผลา         บริษัท โอสถสภา จำกัด

3.      คุณกัญชัช ตุลยพงศ์รักษ์              บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด

4.      คุณนันทวิทย์ พุ่มจรูญ                  บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

5.      คุณฑิตาวีร์ เทศปุรณะ                  บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

6.      คุณวัลย์ลดา เลาหกุล                  โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 
 
คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 
1.      คุณสุภาภรณ์   ผ่องอำไพ              บริษัท โอตานิเรเดียล จำกัด

2.      คุณวันชัย สุวรรณมณี                   บริษัท สามมิตรมอเตอร์สเมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

3.      คุณอภิชาต ปานทอง                   บริษัท ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จำกัด

4.      คุณทรงพล แจ่มรัศมี                   บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

5.      คุณวัชฎาภรณ์ ศรีแก้วณวรรณ         บริษัท วี.เพาว์เดอร์เทค จำกัด
 
 
คณะทำงานฝ่ายเหรัญญิก/จัดหาทุน
 
1.      คุณสุรภา เพ็ญโพธิ์                     บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

2.      คุณมณี อินทร์ศิริ                        บริษัท นีเวลล์ รับเบอร์เมด (ประเทศไทย) จำกัด

3.      คุณสุณิสา  รองรัตน์                    บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้