ความเป็นมา

      สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพในทั้งในรูปแบบจังหวัด และสถานประกอบการ ด้วยการสานพลังนำกลไกสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมสร้างปัจจัยเอื้อในการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยออกแบบให้มีการดำเนินงานที่ประกอบด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการระดับพื้นที่ และ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ทั้งเชิงพื้นที่และกลไกต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่ร่วมสนับสนุน ร่วมดำเนินงาน จนประสบความสำเร็จในการคุ้มครองสุขภาพของวัยแรงงานในสถานประกอบการ โครงการฯจึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณเครือข่าย บุคลากรด้านสุขภาพและสถานประกอบการขึ้น ในงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ: สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการให้ประสบความสำเร็จ ยั่งยืน อย่างทั่วถึงต้องอาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิชาการและสังคมที่เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ บนเป้าหมายร่วมเดียวกัน

 

 
 
งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพออนไลน์
 สานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อน 
สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564

 
 
บรรยากาศงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพออนไลน์ เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564
 
 

 

 


 

 

กิจกรรมถ่ายทอดสด (LIVE) วันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2564
 
รวมวิธีคิดและแนวทางปฎิบัติในรูปแบบต่างๆของบุคคลตัวอย่างที่ร่วมสานพลัง เสริมแรง ขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

ตามรอยเส้นทางขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุข

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้