• แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Checklists)

            แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Checklists) ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสถานประกอบการที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ” ที่จัดทำโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะนำไปสู่การประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการด้วยการมอบโล่ และ/หรือ เกียรติบัตรในงาน มหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะจัดในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

  • Power Point ชี้แจงแบบประเมิน โดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์
 

  • แบบสำรวจประสิทธิภาพแรงงาน
 
 
Powered by MakeWebEasy.com