กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ คือ ขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จได้

การประชุมปฏิบัติการ การจัดตั้งคลีนิกอดเหล้า

การประชุมปฏิบัติการ การจัดตั้งและดำเนินการคลินิคปลอดบุหรี่

ค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อน ประกอบไปด้วยหลักสูตร หลักสูตรสำหรับคนทำงานในสถานประกอบการ และ หลักสูตรสำหรับจุดจัดการหรือหน่วยงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

Powered by MakeWebEasy.com