บทความทั้งหมด

ฤกษ์งามยามดี ควรเลือกวันมาฆบูชานี้เป็นวันเริ่มต้นเลิกบุหรี่ ด้วย ‘วันมาฆบูชา’ เป็น ‘วันกตัญญูแห่งชาติ’ นอกจากได้ไปวัดและประกอบกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ระลึกถึงและตอบแทนพระคุณบุพการี ถือเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของ ‘คนดี’ เพราะพ่อและแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างดี ให้ร่างกายที่ครบถ้วนและแข็งแรง ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันตั้งต้นเลิกบุหรี่ที่ดีที่สุด ถือเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อและแม่วิธีหนึ่ง และไม่ทำร้ายพ่อและแม่เมื่อเราเข้าใกล้เพราะควันบุหรี่มือสองและมือสาม

 รวมพลังพี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) จากโรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) เข้าพบผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัท ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายพิทูรย์ มาทวีโชติกุล บริษัท ซีเอ็นเอ็มอินดัสตรี้ จำกัด นายธัญยสิริ ชิวปรีชา บริษัท บีทีวายฟู๊ด จำกัด (บ้านทองหยด) และตัวแทนของนางปราณี วิจิตพาวรรณ บริษัทฐานธนาทรัพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานด้านสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.)

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 พี่เลี้ยงด้านสุขภาพ (Health Mentors) ของโรงพยาบาลห้วยพลู นำทีมโดยนางเพ็ญประภา ทักษิณา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานของบริษัทไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 ก่อนอื่นต้องทราบปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อมะเร็งและเราสามารถป้องกันได้ คือ การสูบบุหรี่ ในควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งถึง 60 ชนิด มะเร็งจากการสูบบุหรี่ ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งริมฝีปาก มะเร็งช่องปาก มะเร็งคอหอย มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไต มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งเม็ดเลือดขาว สาเหตุที่เกิดมะเร็งจากการสูบบุหรี่ได้หลายอวัยวะ เพราะการสัมผัสควันบุหรี่ ไม่ใช่แค่การสูดควันเข้าปอด แต่มีการสัมผัสคนสูบบุหรี่ด้วย การดูดซึมควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง (ผิวหนังมีรูเล็กๆ คล้ายตาข่ายที่ถี่มาก จึงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่สารก่อมะเร็งจากควันบุหรี่ผ่านเข้าไปได้)

   ตรุษจีนจะมาถึงแล้ว หลายบ้านที่มีเชื้อสายจีนเริ่มเตรียมของไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษกันแล้ว สำหรับการไหว้เจ้าในวันตรุษจีนนี้ ทีมงานโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพมีคำแนะนำในการเตรียมไหว้ตรุษจีนให้ถูกหลักเพื่อเสริมมงคลแล้วสุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปมาฝากกันด้วย 5 เทคนิคที่เป็นมงคลต่อสุขภาพ

คิดว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินประโยค “โตขึ้นหนูอยากเป็นครูค่ะ/ครับ” คำว่า “ครู” เป็นไอดอลของนักเรียนส่วนใหญ่ แต่ถ้านักเรียนได้กลิ่นบุหรี่จากครูก็ชวนให้คิดว่านักเรียนจะทำอย่างไร ในเมื่อภาพลักษณ์ครูกับบุหรี่นั้นจะเป็นภาพจำของนักเรียนไปอีกนาน

เมื่อวันเด็กมาถึง ภาพรอยยิ้มและความสดใสของเด็กก็ปรากฏตามสื่อมากมาย ส่วนใหญ่ตามโรงเรียน สถานที่ราชการ ชุมชน หมู่บ้านหรือตามศูนย์การค้าจะให้ความสำคัญกับวันเด็ก โดยจัดกิจกรรมแจกของขวัญ ของเล่น แจกอาหารให้เด็กได้ทานฟรี หรือมีกิจกรรมให้เด็กได้แสดงความสามารถ แต่แล้วก็ต้องสะดุดด้วยควันบุหรี่ที่ปลิวแทรกเข้ามา ควันบุหรี่เป็นภัยใกล้ตัวที่ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง ที่สำคัญจากการสูดดมควันบุหรี่จากคนในบ้าน ควันบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 60 ชนิดที่ทางการแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ความรุนแรงขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของสารเคมีที่สูดหายใจเข้าไป ถ้าวัดระดับสารโคตินินในเลือดได้ตั้งแต่ 1 mg/ml ขึ้นไปก็ถือว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ตามมามากขึ้น

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุม “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้การรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอาทิตยาคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน จังหวัดนครปฐม (เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ของสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ้านสามพรานที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข) จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารหลังใหม่

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ขอส่งความปรารถนาดีด้วยการเชิญชวนให้ทุกท่านเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเปิดใจและปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “เลิกพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงพฤติกรรมแย่ แล้วเพิ่มพฤติกรรมดี” เพื่อคนรักทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข ทีนี้มาดูกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้มีอะไรบ้าง

โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการได้ดำเนินงานกับสถานประกอบการ และร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านแรงงานและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง การร่วมออกบูธก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการถึงประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่สำคัญจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายที่มีการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

 โรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) ของจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่สถานประกอบกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน (รพ.สต.บ้านสามพราน) เข้าพื้นที่บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเป็นพี่เลี้ยงช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ให้กับพนักงานที่สมัครใจเลิกสูบบุหรี่ นำทีมโดยนางจิติมา อินทรพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามพราน ร่วมด้วยนายสมพร สุวรรณ์เพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสามพราน ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคอยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้กับ รพ.สต.บ้านสามพราน อีกทั้งสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ส่งนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม ผู้ประสานงานโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ; สสส.) เข้าร่วมดำเนินงานกับโรงพยาบาลพี่เลี้ยงซึ่งเป็นเครือข่ายกับโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าโดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) จังหวัดสระบุรี” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคลและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอุ่นไอรัก 1 และอุ่นไอรัก 2 ไออุ่น รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี

 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าโดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) จังหวัดขอนแก่น” และ “การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคลและโรงพยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่เหล้าในสถานประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Winner 8 และ Winner 7  โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น

หมอประกิต ผนึกเครือข่ายสุขภาพ ชื่นชม รองนายกฯ อนุทิน แสดงจุดยืนไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ให้กำลังใจวอนรัฐบาลจริงจังแก้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า มอมเมาเยาวชนติดงอมแงม 11 ธ.ค. นี้ เครือข่ายแพทย์ เตรียมยื่นหนังสือเชียร์ “พี่หนู สู้ สู้” คงมาตรการคุมบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเท่าบุหรี่มวน

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าพูดคุย หารือแนวทางการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับจังหวัด ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ชลบุรีปลอดบุหรี่ด้วยวัยทำงานในสถานประกอบการ” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวน ช่วย เลิกบุหรี่”  (ดำเนินงานโดย โครงการจัดการความรู้และสื่อสารการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจชวนและช่วยเลิกบุหรี่) ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพงศ์ขจร ศุภสิริวิทยา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลพุทธมณฑลลงพื้นที่ติดตามการเลิกบุหรี่ของพนักงานบริษัทแสงชัยพรีซิชั่น จำกัด ร่วมกับนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม เจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยโรงพยาบาลพี่เลี้ยง และ การเข้าถึงเครื่องมือ สื่อบุคคล โรงพยาบาลพี่เลี้ยง (Health Mentors) เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีปลอดบุหรี่ เหล้าในสถานประกอบการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีมีสุขในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 25 สถานประกอบการ ซึ่งส่งตัวแทนคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข รวมทั้งสิ้น 46 ท่าน

อันตรายของการสูบบุหรี่มีมากกว่าที่คิด มาค้นหาคำตอบกันกันสาระสุขภาพดีในตอนนี้

วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี การตระหนักรู้และเท่าทันโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญ โรคเบาหวานไม่เพียงส่งผลกับคุณภาพชีวิตของตนเอง แต่ยังส่งผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นการป้องกันก่อนเกิดโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญ การหันมาใส่ใจคนในครอบครัวจะช่วยให้ห่างไกลโรค หากทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและดูแลใส่ใจกันอย่างถูกวิธี ย่อมช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคเบาหวานได้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนเจ้าหน้าที่โครงการฯจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) เข้าร่วมออกบูธในงานประชุม "การพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน) ระยะที่ 13" ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Powered by MakeWebEasy.com