บทความทั้งหมด

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมพลังสถานประกอบการต้านบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า ชู 73 สถานประกอบการปลอดบุหรี่ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ขยายเครือข่ายสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 4,000 กว่าแห่งทั่วไป ขับเคลื่อนแรงงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี เตือนวัยแรงงานสูบบุหรี่หนักสุด 21% ตายจากบุหรี่ 8 หมื่นคน สูญเสียทางเศรษฐกิจ 3.5 แสนล้านบาท ชี้ลุงทุนงานควบคุมบุหรี่ 1 บาท ได้ผลตอบแทนคืน 2.53 บาท

วันแรงงาน ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปีในประเทศไทย เรียกว่า วันแรงงานแห่งชาติ วันนี้เป็นวันระลึกถึงการทำงานหนักและความทุ่มเทของแรงงานไทยที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศและความเจริญรุ่งเรือง ในขณะที่เรารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองความพยายามร่วมกันของเรา สิ่งสำคัญคือเรื่องการคำนึงที่การที่แรงงานทุกคนจะต้องมีแรงกายแรงใจพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดผลิตผลที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือ จะต้องมีส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการนั่นเอง

วันที่ 28 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดย นางสาวกฤตพร พรมสี ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงาน ได้รับเชิญจาก บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้เข้าร่วมติดตามผลการเลิกบุหรี่ของพนักงานในบริษัท  รวมถึงการให้กำลังใจกับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่และคณะทำงานขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการปลอดบุหรี่

อันตรายของควันบุหรี่มือสองและควันบุหรี่มือสามนั้นมีงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งต่อบุคคลและสังคมโดยรวม ในขณะที่หลายคนอาจทราบถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสอง แต่ควันบุหรี่มือสามได้ถูกกล่าวถึงเป็นวงกว้างในปัจจุบัน และสิ่งที่น่ากลัวคือ แม้ผู้สูบจะออกจากบริเวณนั้นไปแล้วแต่สารตกค้างจากควันบุหรี่มือสามยังสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ไม่สูบตามมาอีกมากมาย

วันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนางสาวสายธารา สมคิด ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯและทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้คำแนะนำและเผยแพร่สื่อความรู้ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง บุหรี่/เหล้า ในสถานประกอบการ โดยเนื้อหาเน้นไปที่การให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการประเด็นบุหรี่/เหล้า พร้อมทั้งแจกสื่อความรู้ อาทิ หนังสือถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบุหรี่/เหล้า โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร

บุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ โดยผู้ผลิตมักใช้เครื่องมือทางการตลาดในการจูงใจ อีกทั้งรูปลักษณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนจนแยกแยะได้ยาก จริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีข้อเสียและความเสี่ยงต่อสุขภาพในตัวมันเอง ในบทความนี้เราจะตีแผ่ให้เห็นข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า

โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการปลอดบุหรี่” ที่มีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ด้วยการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ (บุหรี่) และประสงค์เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว

สงกรานต์หรือที่เรียกว่าปีใหม่ไทยเป็นเทศกาลอันเป็นที่รักที่มีการเฉลิมฉลองทุกปีในประเทศไทย เป็นเวลาที่ครอบครัว เพื่อน และชุมชนจะมารวมตัวกันและเฉลิมฉลองการเริ่มต้นใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์ระหว่างเทศกาลสงกรานต์กับการดื่มมากเกินไป สูบบุหรี่ และพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เทศกาลสงกรานต์จะเป็นเทศกาลที่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ไร้ควัน(บุหรี่)ได้นั้น หากเราใช้มาตรการป้องกันรวมถึงการตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม

ในวันที่ 7 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประเมินสถานประกอบการบางส่วนที่ส่งแบบประเมินการเข้าร่วมสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ผ่านทางระบบออนไลน์(ZOOM )

     ในวันที่ 6 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประเมินสถานประกอบการบางส่วนที่ส่งแบบประเมินการเข้าร่วมสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM )

ในวันที่ 5 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการประเมินสถานประกอบการบางส่วนที่ส่งแบบประเมินการเข้าร่วมสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM )

ในวันที่ 4 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมกับนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดเลย

ร้อนๆเช่นนี้มักมีหลายอย่างแฝงมา หนึ่งในนั้น คือ โรคภัยไข้เจ็บที่เราอาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า เราคงจะได้ยินข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของผู้มีชื่อเสียงทางการเมืองจากโรคที่มากับหน้าร้อนที่ชื่อว่า โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heat Stroke) ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเราควรจะมีการเตรียมรับกับภัยร้ายที่มองเห็นนี้

ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ และนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากจังหวัดสงขลา คุณอรรถพงศ์ เพ็ชร์สุวรรณ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และ คุณอภิชนม์ แก้วมณี ตัวแทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ของบริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด

ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณรัฐธรรมนูญ สืบถิ่น ตัวแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมภาคีเครือข่ายจากสสส. คุณส่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติหรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 11.00 น. โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการฯ และนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เข้าร่วมติดตามโครงการสนับสนุนการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด จ.ราชบุรี โดยมี รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ประธานอนุกรรมการฝ่ายแรงงานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำโดยนายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา คุณนพดล กมลกลาง หัวหน้างานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคุณกิติญารัตน์ สามงามเอี่ยม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยช่วงเช้าเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท Index livingmall สาขานครราชสีมา ต่อด้วยในช่วงบ่ายเข้าตรวจประเมินการดำเนินงานของบริษัท ราชสีมา กรีน สตาร์ช จํากัด ซึ่งหน่วยงานและสถานประกอบการทั้งสองแห่งได้ดำเนินงานกิจกรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในประเด็นของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังรุกล้ำเข้ามาในสถานประกอบการ ตลอดจนได้มีการสัมภาษณ์ พนักงานที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่คิดจะเลิกบุหรี่ ซึ่งสถานประกอบการทั้งสองแห่งให้ความร่วมมือและการต้อนรับอย่างอบอุ่น อีกทั้งยังพาเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆด้านในสถานประกอบการ

หน้าร้อนเวียนมาถึงอีกรอบ และมีความรู้สึกสึกว่าแต่ละปีคว้ามร้อนแรงของฤดูกาลเพิ่มทวีคูณอย่างไม่หยุดยั้ง อาจจะเป็นเพราะภาวะโลกรวนที่รุนแรงขึ้น อากาศร้อนที่รุนแรงอาจส่งผลต่อสุขภาพตามมา วันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในหน้าร้อนเพื่อให้ท่านผู้อ่านเตรียมตัว เตรียมใจรับมือ อยู่รอดได้ภายใต้อากาศร้อนที่อยากเกินจะควบคุม

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ทีมโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกับภาคีเครือข่าย นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นางยุพิน กีรติพงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพานทอง นางสาวศศิประภา หอมหวล นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม นักวิชาการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานให้ปลอดบุหรี่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานสถานประกอบการบริษัท เอ็มพีเจ โลจิสติกส์ จำกัดและบริษัท เอ็มพีเจ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งคณะทำงานได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการร่วมขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะพนักงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ทางทีมโครงการฯ นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกับทีมงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่

 วันที่ 23 มีนาคม 2566 ทีมโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกับภาคีเครือข่าย นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นางยุพิน กีรติพงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพานทอง นางสาวศศิประภา หอมหวล นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม นักวิชาการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานให้ปลอดบุหรี่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่

   วันที่ 22 มีนาคม 2566 ทางทีมโครงการฯ นำโดย นายนโคทร ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกับทีมงาน และ นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม นักวิชาการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงานให้ปลอดบุหรี่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมผู้ประสานงานโครงการฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ โดยเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับงบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบแนะแนวทางขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวะปลอดบุหรี่” 2566 ณ ศูนย์รวมตะวันและเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี มีคณะบริหารและครูอาจารย์จาก 19วิทยาลัยรวมแล้ว 40 คนเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์เครือข่ายครูอาชีวะเพื่อหารูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนสู่วิทยาลัยอาชีวะปลอดบุหรี่

ทีมโครงการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการร่วมกับ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ(สายด่วนเลิกบุหรี่1600) และสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ พร้อมให้กำลังใจคณะทำงานของสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยมี นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีปลอดบุหรี่” เนื่องจากทางโครงการฯได้เล็งเห็นถึงปัญหานักสูบหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน มีแนวโน้มการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลไปถึงสุขภาพแรงงานและมีผลกระทบต่อผลิตผลของสถานประกอบในระยะยาวได้ จึงได้มุ่งเป้าในประเด็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2566 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ ดำเนินการโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผู้ประสานงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดนครปฐม นำโดยนางสาวนฤมล บุญมี ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสุณี พลอยดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงโรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลพุทธมณฑล ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่ตามแผนการตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทสวัสดี พลาสติก(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทมาลีกรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้