กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการประเมินสุขภาพตนเองและการคัดกรอง

Last updated: Apr 16, 2020  |  165 จำนวนผู้เข้าชม  |  สปก.ปลอดบุหรี่ร่วมใจต้านภัยCOVID-19

กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการประเมินสุขภาพตนเองและการคัดกรอง

     ให้พนักงานประเมินสุขภาพด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และสถานประกอบการจัดให้มีคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้างาน หากตรวจพบความผิดปกติ จะมีการซักถามประวัติโอกาสการสัมผัสผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ส่งต่อเพื่อรับการคัดกรองเพิ่มเติม และส่งเสริมให้พนักงานอยู่ที่บ้านหากพบว่าไม่สบาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com