กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการประเมินสุขภาพตนเองและการคัดกรอง

Last updated: 2020-04-16  |  716 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการประเมินสุขภาพตนเองและการคัดกรอง

     ให้พนักงานประเมินสุขภาพด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ และสถานประกอบการจัดให้มีคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้างาน หากตรวจพบความผิดปกติ จะมีการซักถามประวัติโอกาสการสัมผัสผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ส่งต่อเพื่อรับการคัดกรองเพิ่มเติม และส่งเสริมให้พนักงานอยู่ที่บ้านหากพบว่าไม่สบาย

Powered by MakeWebEasy.com