กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการสื่อสารเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องทั่วถึง

Last updated: 2020-04-16  |  947 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการสื่อสารเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องทั่วถึง

จัดระบบการสื่อสารเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องทั่วถึง

- ความรู้เกี่ยวกับโรค แนวทางการปฏิบัติตัวของตนเอง

- แนวทางปฏิบัติของสถานประกอบการตามมาตรการต่างๆที่กำหนดไว้

Powered by MakeWebEasy.com