กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการ สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE)

Last updated: Apr 14, 2020  |  238 จำนวนผู้เข้าชม  |  สปก.ปลอดบุหรี่ร่วมใจต้านภัยCOVID-19

กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการ 	สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE)

สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE)

เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ อื่นๆขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่พนักงานได้รับสัมผัส

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com