กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการ สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE)

Last updated: 2020-04-14  |  729 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการ 	สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE)

สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE)

เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ อื่นๆขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่พนักงานได้รับสัมผัส

Powered by MakeWebEasy.com