กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการ จัดทำระบบการรายงานการเฝ้าระวังและติดตาม

Last updated: 2020-04-14  |  748 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการ 	จัดทำระบบการรายงานการเฝ้าระวังและติดตาม

   จัดทำระบบการรายงานการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของพนักงาน ติดตาม เฝ้าระวัง ดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

Powered by MakeWebEasy.com