กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการ จัดทำระบบการรายงานการเฝ้าระวังและติดตาม

Last updated: Apr 14, 2020  |  73 จำนวนผู้เข้าชม  |  สปก.ปลอดบุหรี่ร่วมใจต้านภัยCOVID-19

กรณีศึกษาสถานประกอบการกับมาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)----มาตรการ 	จัดทำระบบการรายงานการเฝ้าระวังและติดตาม

   จัดทำระบบการรายงานการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของพนักงาน ติดตาม เฝ้าระวัง ดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com