บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวลลี่ได้จัด "กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการด้วยการให้พนักงานมีจิตสำนึ ก ด้านปัญหายาเสพติดที่เป็นอันตรายในองค์กร"

Last updated: Jun 16, 2018  |  369 จำนวนผู้เข้าชม  |  เล่าข่าวสมาชิก

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวลลี่ได้จัด  "กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการด้วยการให้พนักงานมีจิตสำนึ ก ด้านปัญหายาเสพติดที่เป็นอันตรายในองค์กร"

บริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวลลี่ได้เข้าร่วมดำเนินงานทางด้านให้พนักงานลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้าเมื่อเฟสที่ 3 (ปี 2556-2558) ปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง ล่าสุดได้นำสื่อจากโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพไปจัดในงาน "กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิ จการด้วยการให้พนักงานมีจิตสำนึ ก ด้านปัญหายาเสพติดที่เป็นอันตรายในองค์กร" ในวันที่ 27 เมษายน 2560


ทางฝ่ายโครงการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและอยากเป็นกำลั งใจให้ทางบริษัททำงานต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com