ประชุมชี้แจงโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายและแกนนำสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

Last updated: Jan 23, 2019  |  417 จำนวนผู้เข้าชม  |  เล่าข่าวสมาชิก

ประชุมชี้แจงโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายและแกนนำสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

         ในวันที่ 22 มกราคม 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้ โครงการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ กับเครือข่ายและแกนนำสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่มีเป้าหมายร่วมเดียวกัน ในการผลักดันให้สถานประกอบการเกิดการคุ้มครองสุขภาพแรงงานให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

Powered by MakeWebEasy.com