การปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

Last updated: 2019-02-01  |  1002 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

         วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่โครงการนพร้อมด้วยคุณทรงพล แจ่มรัศมี เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด (สถานประกอบการต้นแบบสุขภาพดีมีสุข) เข้าพบคุณนรินทร์ บุญพร้อม ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแนะนำการดำเนินงานโครงการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ : พัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข ซึ่งท่านสวัสดิการฯสนใจและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเรื่องการคุ้มครองสุขภาพแรงงานทุกระดับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสามารถที่จะขับเคลื่อนงานด้านนี้ควบคู่กันไป เกิดการขยายวงกว้างมากขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com