บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และในเครือ ได้จัดให้มีการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

Last updated: Jun 16, 2018  |  1924 จำนวนผู้เข้าชม  |  เล่าข่าวสมาชิก

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และในเครือ ได้จัดให้มีการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดให้มีการอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่อย่างปลอดภัย ได้เข้าใจถึงกฎระเบียบและข้อปฏิบัติตามกฎหมายจราจร มีความตระหนักถึงอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุการใช้รถจักรยานยนต์และปฏิบัติอย่างถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ซึ่งมีเนื้อหาการฝึกอบรมโดยใช้หลักพื้นฐานความปลอดภัย 10 ประการ (PDSA)

Powered by MakeWebEasy.com