บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน

Last updated: 2018-06-16  |  5345 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ และศูนย์รวมตะวัน ในงาน Wellness Day Rundown” จัดโดย บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี สำหรับกิจกรรมของงานในวันนั้นได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ปลูกสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักและใส่ใจสุขภาพของตนเอง อันจะเชื่อมโยงสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ในวันเดียวกัน ยังมีหน่วยบริการทางการแพทย์มาตรวจสุขภาพพนักงานให้ฟรีอีกด้วย ซึ่งการเข้าร่วมงานของสมาคมฯ นอกจากประชาสัมพันธ์โครงการฯแล้ว ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้อีก 6 หน่วยงานที่เข้าร่วมได้เป็นที่ประจักษ์อีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com