บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) เดินหน้ารณรงค์กิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง

Last updated: 2018-06-16  |  1848 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) เดินหน้ารณรงค์กิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการมีพฤติกรรมเสี่ยง อาทิเช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และอุบัติเหตุจากการเดินทาง   โดยจัดเป็นมุมความรู้ที่ใช้ชื่อว่า “มุมความรู้คู่ปัญญา” เพื่อให้พนักงานได้มีความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ โดยจัดเป็นเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบ ป้องกันการได้รับควันบุหรี่มือสอง

Powered by MakeWebEasy.com