บริษัท คิว ซี ที เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

Last updated: 2018-06-16  |  3107 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท คิว ซี ที เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

บริษัท คิว ซี ที เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานได้มีความตระหนักรู้และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย โดยในกิจกรรมดังกล่าวบริษัทได้นำประเด็นความรู้ด้านการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงจาการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า และอุบัติเหตุจากการเดินทาง  เพื่อให้พนักงานได้เกิดความตระหนักรู้และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานลด ละ เลิกพฤติกรรมดังกล่าว โดยผ่านรูปแบบการแสดงนิทรรศการและเกมความรู้ต่างๆ

 

Powered by MakeWebEasy.com