เข้าเยี่ยมสถานประกอบการในโครงการ Healthy & Happy Enterprise!

Last updated: 2017-12-15  |  555 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 เข้าเยี่ยมสถานประกอบการในโครงการ Healthy & Happy Enterprise!

     วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ในโครงการ Healthy & Happy Enterprise (H2E) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้เข้าไปเยี่ยมสถานประกอบการ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ คุณสิทธิพร กล้าแข็ง ซึ่งได้เยี่ยมสถานประกอบในจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัทริกิการ์เมนส์ และเพื่อแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและในอนาคต 

Powered by MakeWebEasy.com