การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน

Last updated: 2018-02-05  |  351 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน

       ในวันที่ 25 มกราคม 2561 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ภายใต้ “แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ”  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน ณ ศาลายาพาวิลเลียน  นครปฐม

       โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะทำงาน หรือทีมดำเนินงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการให้สามารถดำเนินงานปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในเรื่อง'รู้เขา รู้เรา นำพาช่วยเลิกบุหรี่' กิจกรรม'การจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ' การเยี่ยมชมนิทรรศการ ตัวช่วยให้นำพาเลิกบุหรี่ได้ง่ายๆ และกิจกรรมสายด่วนเลิกบุหรี่ กับ Quitline1600 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สถานประกอบการให้ความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

Powered by MakeWebEasy.com