เจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

Last updated: 2018-06-16  |  611 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย โครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (Healthy & Happy Enterprise : H2E) ภายใต้แผนงานการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพดี-มีสุขให้เกิดกับพนักงานของบริษัท จินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ประกอบกิจการด้านการผลิตผลึกโชล่าเซลล์และแผงโชล่าเซลล์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและมีทีมในการดำเนินงานที่ชัดเจน สำหรับพนักงานที่มีความประสงค์จะเลิกบุหรี่ ทางบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลและรวบรวมส่งให้ทางศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ Quitline 1600 จนทำให้พนักงานสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 10 จากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการลดละเลิกบุหรี่  

Powered by MakeWebEasy.com