ลงพื้นที่ตรวเยี่ยมบริษัทโปรดักส์ดีเวลลอปเม้นส์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

Last updated: 2018-06-17  |  437 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ลงพื้นที่ตรวเยี่ยมบริษัทโปรดักส์ดีเวลลอปเม้นส์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย นำทีมโดย   ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ/ผู้จัดการแผนงานและทีมงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (Healthy & Happy Enterprise : H2E) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่บริษัทโปรดักส์ดีเวลลอปเม้นส์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งได้พูดคุยปรึกษาหารือกับ คุณประยูร บุญญสถิตย์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับแนวทางในการเก็บข้อมูลการป่วยสายลาขาด ข้อมูลด้านการผลิตและชั่วโมงการทำงานของแรงงาน เพื่อนำมาคำนวณหาผลิตภาพแรงงานของแรงงาน และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลังจากที่บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานอย่างเข้มข้น

Powered by MakeWebEasy.com