ลงพื้นที่ตรวเยี่ยม บริษัทเคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

Last updated: 2018-06-17  |  1287 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ลงพื้นที่ตรวเยี่ยม บริษัทเคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย นำทีมโดย   ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ/ผู้จัดการแผนงานและทีมงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (Healthy & Happy Enterprise : H2E) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.  ได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ บริษัทเคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแรงงานสัมพันธ์ และหัวหน้าทีมสร้างเสริมสุขภาพของบริษัทให้การต้อนรับและนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจัดเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีพนักงานมากถึง 2,960 คนและได้มีการดำเนินงานด้านนี้โดยเริ่มจากการควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ จนในขณะนี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และออกกำลังกาย รวมทั้งมีโครงการส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้เสริม และลดรายจ่ายจากการจัดตลาดนัดสินค้าราคาถูกในบริษัท

Powered by MakeWebEasy.com