ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัทแปลนครีเอชั่น จำกัด

Last updated: Jun 17, 2018  |  405 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัทแปลนครีเอชั่น จำกัด

 ในวันพฤหัสบดีที่ 14  มิถุนายน 2561 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย นำทีมโดย   ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมฯ/ผู้จัดการแผนงานและทีมงานโครงการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข (Healthy & Happy Enterprise : H2E) ภายใต้แผนงานการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้เข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ บริษัทแปลนครีเอชั่น จำกัด ผู้ผลิตของเล่นเด็กจากไม้ยางพาราภายใต้ชื่อสินค้า แปลนทอยส์ ที่มีพนักงานมากถึง 600 คน โดยทางบริษัทได้มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพนักงาน ทั้งในส่วนของการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมดี รวมทั้งมีความพยายามที่จะนำเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพบูรณาการเข้าไปในระบบการทำงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานของตนเอง

Powered by MakeWebEasy.com