งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Last updated: 2018-10-05  |  447 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561 ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ และทีมงานได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด NCDs) และ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (การพนัน ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ) โดยการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างและขยายความสัมพันธภาพระหว่างภาคี มีการร่วมแสดงความขอบคุณและชื่นชมภาคีที่มีผลงานโดดเด่นร่วม รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายของสำนักฯ ต่อยอดให้ภาคีได้คิดงานข้างหน้าขับเคลื่อนงานซึ่งกันและกัน

Powered by MakeWebEasy.com