สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรให้กับ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Last updated: 2019-09-19  |  634 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมสัญจรให้กับ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด

      เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ที่รับทุนสนับสนันจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมสัญจรให้กับ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อจัดกิจกรรม “การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ” กิจกรรมสัญจรครั้งนี้มีคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมรวม 18 ท่าน เพื่อให้คณะทำงานได้เห็นเป้าหมายร่วมในการดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน สะท้อนสภาพปัญหาด้านสุขภาวะของพนักงานในสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ของคณะทำงานในการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปสู่เรื่องการพัฒนาสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com