ฝึกอบรม ฟรี ! สำหรับคณะทำงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้า

Last updated: 2020-01-28  |  561 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฝึกอบรม ฟรี ! สำหรับคณะทำงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้า

     การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และกระบวนการดำเนินงานให้กับสถานประกอบการ ที่ต้องการจัดสวัสดิการและดูแลสุขภาพพนักงาน ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจเข้มแข็ง และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน

Powered by MakeWebEasy.com