โลกสุขภาพดี ทุกชีวิตดี๊ดี

Last updated: 2020-04-22  |  636 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โลกสุขภาพดี ทุกชีวิตดี๊ดี

     วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี  Earth Day เป็นวันที่ทำให้เราตระหนักถึงโลกที่เราอาศัยอยู่และเราจะช่วยกันรักษ์โลกด้วยวิธีต่างๆ เช่น การลดอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ อนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ไม่ส่งเสริมการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป สร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่นๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์ รวมทั้งการสร้างสำนึกในส่วนบุคคล ชุมชน และชาติในอันที่จะรักษาโลกไว้อย่างยั่งยืนสืบไป

     นับตั้งแต่วันแรกที่ประกาศให้เป็นวันคุ้มครองโลกปีนี้ครบรอบ 50 ปีแล้ว และในวันคุ้มครองโลกปีนี้เรายังต้องร่วมกันเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดกันอยู่ ซึ่งหากจะมองให้ลึกลงไปจะพบว่า การอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆ มีอากาศดีๆให้เราหายใจ มีน้ำสะอาดให้เราได้ดื่ม และอาหารมาจากแหล่งปลอดมลพิษ ย่อมจะส่งผลให้เรามีสุขภาพที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆรวมถึงโรคโควิด-19 นี้ได้ ฉะนั้นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกับการรักษาสุขภาพของเราเช่นกัน

     เนื่องในโอกาสในวันคุ้มครองโลกปีนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ทางโครงการฯเชิญชวนพี่น้องชาวสถานประกอบการทุกท่านมาร่วมแสดงความรู้สึกดีๆที่อยากทำอะไรดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อมและนำมาแบ่งปันกันผ่านโลกออนไลน์ และติดแฮชแท็ก #EarthDay2020

 

สิ่งแวดล้อมดี = สุขภาพดี
รักษาสิ่งแวดล้อม = รักษาสุขภาพ

 

Powered by MakeWebEasy.com