ตัวแทนบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ “โครงการส่งเสริมสุขภาพในยุค new normal” ที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Last updated: 2020-06-03  |  683 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวแทนบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ “โครงการส่งเสริมสุขภาพในยุค new normal” ที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสาวดารารัตน์ ปุยชัยภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เข้าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ “โครงการส่งเสริมสุขภาพในยุค new normal” ภายในบริษัท ซึ่งมีแนวคิดในการจัดทำโครงการครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสาร การสร้างวินัยในที่ทำงาน การเงินและการเตรียมตัวก่อนเกษียณ โดยมีนางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม และนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คอยให้คำปรึกษาที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพนั้นประกอบไปด้วย การใส่ใจในการเลือกอาหาร การออกกำลังกายและการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะบุหรี่และเหล้า ทั้งนี้ได้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ้อมใหญ่เป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentor) ที่จะคอยให้คำแนะนำและสนับสนุนตามความเหมาะสมให้กับบริษัท อีกทั้งทางโครงการยังประสานงานกับวิทยากรที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินและการเตรียมตัวก่อนเกษียณเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการของบริษัท สุดท้ายทางโครงการได้มอบสื่อและของที่ระลึกสำหรับบริษัทเพื่อนำไปจัดกิจกรรมให้กับพนักงานต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com