ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการลด-ละ-เลิกการสูบบุหรี่ของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Last updated: 30 มิ.ย. 2563  |  1185 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ทีมงาน ส.พ.ส. เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการลด-ละ-เลิกการสูบบุหรี่ของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทีมงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (นางสาวกิตติญารัตน์ สามงามเอี่ยม นางสาวพิมพ์นภา สินค้าเจริญ และนางสาวพรไพลิน คำแก้ว) โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการลด-ละ-เลิกการสูบบุหรี่ของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในการนี้มีนายณัฐพัฒน์ พงศาธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท นายสวัสดิ์ วงษ์คำซาว ผู้จัดการแผนกอบรมและบริการ และเป็นผู้จัดการโครงการของบริษัท พร้อมคณะทำงานโครงการของบริษัท รวม 9 คน ให้การต้อนรับทีมงานโครงการฯ เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ ที่จะนำไปสู่การดำเนินงานโครงการของบริษัทได้อย่างแท้จริง

          นายสวัสดิ์ ในฐานะผู้จัดการโครงการของบริษัท เล่าว่า จากผลการตรวจสุขภาพประจำปีที่ผ่านมา ประกอบกับการสำรวจสถานการณ์และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพนักงานของบริษัท รวมทั้งสิ้น 765 คน พบว่ามีพนักงานที่สูบบุหรี่ 201 คน (ร้อยละ 26.2 ของพนักงานทั้งหมด) ซึ่งพนักงานที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการควบคุมการสูบบุหรี่ตามกฎหมายและผลกระทบที่เกิดกับร่างกาย ส่งผลให้พนักงานดังกล่าวยังไม่สนใจเลิกบุหรี่ ดังนั้นเพื่อให้บริษัทได้พัฒนาเป็นสถานประกอบการต้นแบบปลอดบุหรี่ จึงได้จัดทำโครงการลด-ละ-เลิกการสูบบุหรี่ของบริษัทขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างจริงจัง และยังเป็นการคุ้มครองสุขภาพของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดจากควันบุหรี่ด้วย

          ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการจัดการในเชิงนโยบายจากผู้บริหารที่กำหนดเป็นข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม กำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่อย่างชัดเจน ห้ามสูบบุหรี่นอกพื้นที่ที่จัดไว้ให้ ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษที่รุนแรง นอกจากนี้บริษัทเริ่มเปิดรับสมัครพนักงานที่สมัครใจเลิกบุหรี่ มีพนักงาน 15 คนประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยมี 3 คน ยืนยันเลิกบุหรี่โดยใช้วิธีหักดิบ

          จากการพูดคุยร่วมกันในครั้งนี้ ทางโครงการได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของพนักงานที่สูบบุหรี่ รวมถึงวิธีการและภาคีเครือข่ายที่สามารถให้การสนับสนุนเพื่อการช่วยเลิกบุหรี่ อย่างเช่นพี่เลี้ยงส่งเสริมสุขภาพ (Health Mentor) จังหวัดสมุทรปราการ และ Quitline 1600 สายเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ การสร้างระบบการติดตามให้คำปรึกษาผู้สูบบุหรี่โดยนำห้องพยาบาลโรงงานมาจัดตั้งเป็นคลินิกอดบุหรี่ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และช่วงเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวมทั้งการประเมินผลความสำเร็จของโครงการด้วย ทั้งนี้ยังได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินงานที่เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้