ทีมงานโครงการฯ เข้าพบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

Last updated: Jul 3, 2020  |  288 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

ทีมงานโครงการฯ เข้าพบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ให้นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และนางสาวจันธิกานต์ ปิยสถิตธรรม ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (สนับสนุนโดย สสส.) เข้าพบเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งปรึกษาและเรียนเชิญท่านเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่จังหวัดนครปฐม แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดจัดประชุมวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

Powered by MakeWebEasy.com