ส.พ.ส. ร่วมผลักดันการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Last updated: 2020-12-18  |  432 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ส.พ.ส. ร่วมผลักดันการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

     เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ดำเนินโครงการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมผลักดันการดำเนินงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาสูบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

       การประชุมครั้งนี้ สมาคมฯได้นำเสนอผลการดำเนินการสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ดำเนินการนำร่องร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกิดผลการดำเนินงานที่มีสถานประกอบการปลอดบุหรี่ต้นแบบเกิดขึ้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ในระดับจังหวัด แบบมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนวัยทำงานในสถานประกอบการ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีสุขภาพดีปลอดบุหรี่ ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com