ซีรีย์ที่จะทำให้ท่านรู้ลึก รู้จริง รู้รอบ ในประเด็น "บุหรี่...ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม" EP03 : บุหรี่ทำให้สูญเสียความมั่นคงทางอาหาร

Last updated: 2022-05-11  |  13 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ซีรีย์ที่จะทำให้ท่านรู้ลึก รู้จริง รู้รอบ ในประเด็น "บุหรี่...ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม" EP03 : บุหรี่ทำให้สูญเสียความมั่นคงทางอาหาร

ในขณะที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกช่วยกันยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ทั่วโลกกลับมีการใช้พื้นที่ประมาณ 12 ล้านเท่าของสนามฟุตบอลในการเพาะปลูกยาสูบซึ่งเป็นพืชที่มีสารนิโคตินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นส่วนประกอบ และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ซึ่งถ้าปรับพื้นที่ดังกล่าวมาปลูกพืชอาหารแทน จะทำให้สามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกได้มากถึงปีละ 20 ล้านคน
————————————-

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com