สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Last updated: 2018-06-16  |  2220 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ร่วมกันขับเคลื่อนและการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการควบคุมยาสูบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 

ร่วมกันขับเคลื่อนและการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการควบคุมยาสูบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 

Powered by MakeWebEasy.com