สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

Last updated: Jun 16, 2018  |  2007 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ร่วมกันขับเคลื่อนและการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการควบคุมยาสูบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 

ร่วมกันขับเคลื่อนและการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการควบคุมยาสูบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 

Powered by MakeWebEasy.com