กิจกรรมสร้างสริมสุขภาพครั้งที่ 4

Last updated: 2018-06-16  |  2362 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมสร้างสริมสุขภาพครั้งที่ 4

บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด มีความมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน อาทิเช่น ลดอัตราการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจุบัน โดยทางบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญที่ว่าหากมีการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวนั้นจะสามารถส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วย มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากพนักงานต่างก็รับทราบนโยบายของบริษัทฯ อยู่แล้ว สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนั้นเริ่มด้วยการออกกำลังกายยามเช้าที่ทางบริษัทฯทำอยู่เป็นนิจ เป็นการสร้างความตื่นตัวก่อนเริ่มงาน หลังจากนั้นพนักงานได้ให้ความสนใจเข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อมูลความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเข้ารับคำปรึกษาแนวทางการเลิกบุหรี่กับเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญจากเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) เป็นจำนวนมาก

Powered by MakeWebEasy.com