การประชุม “การพัฒนานโยบายโรงงานสีขาวลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด จังหวัดนครปฐม”

Last updated: Jun 16, 2018  |  2598 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

การประชุม “การพัฒนานโยบายโรงงานสีขาวลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด จังหวัดนครปฐม”

เข้าร่วมประชุม “การพัฒนานโยบายโรงงานสีขาวลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด จังหวัดนครปฐม”

   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ คุณหทัยรัตน์ พันตาวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ได้เข้าร่วมการประชุม “เรื่องการพัฒนานโยบายโรงงานสีขาวลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด จังหวัดนครปฐม” ณ โรงเรียนนายร้อยสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการหาแนวทางการทำงานร่วมกันในระดับจังหวัด รวมถึงแนวทางการขยายนโยบายโรงงานสีขาวให้ครอบคลุมถึงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยมีมูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นผู้จัด ร่วมกับหน่วยงานราชการประจำจังหวัดนครปฐม อาทิ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นต้น
Powered by MakeWebEasy.com