สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

Last updated: Jun 16, 2018  |  982 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ มีตัวแทนคณะทำงานจากสถานประกอบการจาก 25 บริษัท จำนวน 30 คน บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สร้างสีสันและมอบความอบอบอุ่นให้แก่กัน ทั้งนี้คณะทำงานได้นำเสนอผลสำเร็จของการเข้าร่วมโครงการซึ่งเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งทำได้รูปแบบ แนวทางการในการขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการที่สถานประกอบการสามารถดำเนินการได้จริง

Powered by MakeWebEasy.com