ร่วมประชุมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดชลบุรี

Last updated: 2018-06-16  |  1521 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่วมประชุมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดชลบุรี

    แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแรงงานจังหวัดชลบุรีในงาน "จิบกาแฟ แชร์ความปลอดภัย" โดยแผนงานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ เพื่อให้สถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสร่วมดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงจากบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุจากการเดินมาของพนักงาน ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
 
  
                           

 


 

Powered by MakeWebEasy.com