กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร ครั้งที่ 1

Last updated: 2018-06-16  |  2788 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร ครั้งที่ 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่ต้องการลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้รับคำแนะนำวิธีการลด ละ เลิกอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สำหรับบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน และสาระความรู้เกี่ยวกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ทีมงานสร้างควาามรู้คความเข้าใจแก่พนักงานโดยผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ ซึ่งมีพนักงานของทางบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 200 คน พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "สามารถส่งเสริมทัศนนคติและสร้างค่านิยมที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ" ของตนเองได้อย่างดีและเกิดความตระหนักต่อการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทั้งต่อที่ทำงานและที่ใดๆ ก็ตาม

Powered by MakeWebEasy.com