กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร ครั้งที่ 2

Last updated: 2018-06-16  |  3356 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร ครั้งที่ 2

สืบเนื่องจากบริษัทอำพลฟู้ดส์ฯ มีนโยบายยกเลิกการสูบบุหรี่ทั้งหมดภายในโรงงาน และต้องการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้ดีขึ้น จึงต้องการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานในโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพให้รุดหน้าและส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมได้มากที่สุด จึงเรียนเชิญทางแผนงานฯ เข้าไปจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร เพื่อให้พนักงานขององค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมเสี่ยงและรับคำแนะนำวิธีการลด ละ เลิกอย่างถูกวิธีจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ผลจากการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้สร้างความประทับใจต่อความตั้งใจของคณะทำงานบริษัท และทีมแผนงานฯ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ต่อการผลักดันให้ตนเองเกิดความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

Powered by MakeWebEasy.com