กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 9

Last updated: 2018-06-16  |  2544 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 9

สำหรับบริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานหนองจอก) เป็นสถานประกอบการรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ 2 โดยมีความมุ่งหวังในการดำเนินงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮฮล์ ติดพนัน และการได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางมาปฏิบัติงานของพนักงาน และมีจุดหมายปลายทางเพียงเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผู้บริหารและคณะทำงานเล็งเห็นว่าหากจะดำเนินงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการคิอ การทำอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน โดยนำกระบวนการต่างๆ มาดำเนินการ อาทิเช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุนให้ลด ละ เลิก การจัดสภาพแวดล้อม เป็นต้น และนอกจากนี้ หน่วยงานภายนอกยังมีบทบาทที่จะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจและสร้างความชัดเจนในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง ดังนั้น บริษัท ซีพีเอฟฯ จึงแสดงเจตจำนงให้ทางแผนงานฯ เข้ามาจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจรเพื่อช่วยให้โครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และกิจกรรมในวันนั้นยังมีสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้เกียรติมาร่วมสร้างสีสันและให้คำปรึกษาแก่พนักงานอีกด้วย

 

Powered by MakeWebEasy.com