สถานประกอบการสร้างสุข (ภาพ) เกิดขึ้นได้

Last updated: 16 มิ.ย. 2561  |  4417 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถานประกอบการสร้างสุข (ภาพ) เกิดขึ้นได้การที่จะเริ่มต้นให้เกิดความสุขในองค์กร/หน่วยงาน หรือการเป็นองค์กร/หน่วยงานแห่งความสุขนั้น พื้นฐานที่สำคัญ คือ การทำให้พนักงานหรือสมาชิกในองค์กรมีความสุขทั้งกายและใจ ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถทำให้พนักงานเกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจได้ การที่พนักงานมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วย สบายกาย สบายใจ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้โดยทั่วไปว่า สถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง มักจะเป็นสถานประกอบการที่มีระบบการจัดการและบริหารองค์กรที่ดี มีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรตลอดจนกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานและลูกจ้างอย่างต่อเนื่องและสิ่งเหล่านี้ทำได้ไม่อยาก…สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้น….อย่างเช่น บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (จัดทำโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการความคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่สำคัญได้แก่ บุหรี่ เหล้า การพนัน และอุบัติเหตุจากการเดินทางของพนักงาน
 
ซึ่งคุณชาคริต หนูสงค์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวว่า ไม่เพียงแต่โอกาสในการเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพการผลิต (Quality and Productivity) การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต และประกันอัคคีภัย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการทั้งสิ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาพลักษณ์อันดีงามขององค์กรซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสถานประกอบการที่มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ย่อมมีโอกาสในการขยาย ติดต่อ เจรจาธุรกิจที่ดีกว่าสถานประกอบการซึ่งเพิกเฉยต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ ท้ายสุดคือประโยชน์ที่เกิดกับพนักงาน จากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเรื่องการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการพบว่าพนักงานที่ติดบุหรี่และมีความต้องการอยากเลิกมีถึงร้อยละ 80 และกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานไม่ต้องการให้มีการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการจากตัวเลขดังกล่าวทำให้เราเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นปัญหาสำคัญและจำเป็นที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนั้นการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นการหาทางออกให้กับปัญหาและตอบสนองความต้องการของพนักงาน เพราะไม่เพียงช่วยทำให้พนักงานที่ติดบุหรี่เกิดแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่และสามารถเลิกบุหรี่ได้ แต่ยังส่งผลดีกับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยเพราะการจัดเขตปลอด เขตสูบเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง

สำหรับ บริษัท เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของสถานประกอบการที่ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญเท่านั้น ยังมีสถานประกอบการอีก 204 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานดีๆ เช่นนี้ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้จัดงาน งานมหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ: รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เพื่อเป็นเวทีที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในที่ทำงาน และเป็นเวทีที่จะได้จัดให้มีการมอบโล่ เกียรติบัตร แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ท่านใดสนใจเข้าร่วมงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดัที่ ศูนย์ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 0-2441-9232, 0-2800-2424, 08-2358-4614, 08-2358-4616 โทรสาร 0-2441-9232, 0-2889-339 หรือ www.healthyenterprise.org www.adeq.or.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้