ประชุมบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

Last updated: Jun 16, 2018  |  2331 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

ประชุมบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน และเพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือในการควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน

Powered by MakeWebEasy.com