ประชุมบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

Last updated: 2018-06-16  |  2575 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประชุมบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์การดำเนินงานควบคุมยาสูบของภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกัน และเพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือในการควบคุมยาสูบในกลุ่มบุคคล องค์กร/สถาบันทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนและประชาชน

Powered by MakeWebEasy.com