สานพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

Last updated: 16 มิ.ย. 2561  |  3059 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สานพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

    


 
    
     สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งมั่่นขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวางตลอดช่วงระยะ 12  ปีทีผ่านมา โดยมีพันธกิจทีสํา่คัญ คือ “จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง บุคคล และองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมทีเอื้อต่้อการมีสุขภาวะ”  ในการสร้างเสริมสุขภาพในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะนั้น สสส. ดําเนินการโดยมีภาคีเครือข่ายเป็นกลไกสําคัญ ซึ่งปจจุบัน สสส. มีภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะมากกว่า 300 หน่วยงาน/องค์กรทั่วประเทศไทย
     สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ โดยระหว่างปี 2551 - 2553 ได้จัดทำแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสถานประกอบการต่อการควบคุมการสูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วมและอย่างเป็นระบบ สามารถคุ้มครองสุขภาพของพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังทำให้พนักงานส่วนหนึ่งสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ
เพื่อเป็นการสานต่อแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ และต่อยอดกระบวนการดำเนินงานของสถานประกอบการในการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน  รวมทั้งขยายผลสู่สถานประกอบการอื่นๆ ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน หลังจากเสร็จสิ้นแผนงานพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดทำแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการขึ้น ในปี 2553โดยในแผนงานนี้ นอกจากจะมีการส่งเสริมให้สถานประกอบการสามารถคุ้มครองหรือสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการด้วยการควบคุมการสูบบุหรี่ในที่ทำงานอย่างเป็นระบบแล้ว ยังเปิดโอกาสให้สถานประกอบการดำเนินงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อาทิ การดื่มสุรา การพนัน และการเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทั้งหมดไปพร้อมๆ กันด้วย ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพสำเร็จ รวมแล้วทั้งสิ้น 219 แห่ง และสำหรับงานในวันนั้นสถานประกอบการในแผนงาน ฯ กว่า 10 แห่ง ได้เข้าร่วมผนึกพลังในเครือข่าย และร่วมกันหารือวางเส้นทางการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในอนาคตร่วมกันอีกด้วย

 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้