สานพลัง เสริมแรงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสถานประกอบการไทยสู่สังคมสุขภาวะ

Last updated: 16 มิ.ย. 2561  |  1975 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สานพลัง เสริมแรงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสถานประกอบการไทยสู่สังคมสุขภาวะ

    แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ จัดประชุมสัมมนา "สานพลัง เสริมแรงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนสถานประกอบการไทยสู่สังคมสุขภาวะ" ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานเชิงบูรณาการ ระหว่างงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ กับงานด้านการประกอบกิจการผลิตและการดูแลแรงงานในสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯ พร้อมทั้งกลไกสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่กำกับหรือทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้รับทราบ ซึ่งการประชุมได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อดังนี้
  • เรื่องเล่า“รู้ทันพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุในสถานประกอบการ” โดยคุณภัทรพร คำหงษา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • การเสวนาหัวข้อ “สานพลัง  เสริมแรงทุกภาคส่วน  ขับเคลื่อนสถานประกอบการไทยสู่สังคมสุขภาวะ”  ผู้ร่วมเสวนาดังนี้
    คุณประไพ  ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา      เครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
    คุณรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ                  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
    คุณสุมาลี   ชนะชาญมงคล              สำนักความปลอดภัยแรงงาน                                                                                                                                                                                                    
ผู้ดำเนินการเสวนา                                                                                                                                                                                                                                                                          
         ดร.ศันสนีย์  กีรติวิริยาภรณ์            สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • แนะนำ“ตัวช่วยสร้างภาวะปลอด: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ
     สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการชี้ให้หน่วยงานที่มีการดำเนินงานร่วมกับสถานประกอบการ รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพเห็นความสำคัญในการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานด้านนี้ เข้าไปในการดำเนินงานตามภารกิจหลักที่มีอยู่ของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน และเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการทั้ง 25 องค์กร ต่างให้ความสนใจและจะนำแนวทางไปขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลาย
 
>>>Download เอกสารประกอบการประชุม


 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้