ร่วมจัดบูธกับศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 2

Last updated: 2018-06-16  |  1649 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ร่วมจัดบูธกับศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 2

    แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ ในงาน "อบรมโครงการรณรงค์เร่งรัดการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน" จัดโดยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 2 ซึ่งแผนงานฯ ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ พร้อมนำเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพมอบให้แก่สถานประกอบบการที่สนใจเหมือนเช่นเคย โดยมุ่งหวังให้สถานประกอบการได้นำเครื่องมือฯ ไปใช้งานเพื่อจัดสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการให้ปลอดจากควันบุหรี่ ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน และป้องกันการเกิดอัคคีภัย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com