ประชุมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.)

Last updated: Jun 16, 2018  |  1249 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายงานความเคลื่อนไหว

ประชุมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.)

     คุณประไพ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.) ได้นัดหมายคณะกรรมการในเครือข่าย ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระยะแรก พร้อมกำหนดโครงสร้างของเครือข่ายให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการฝ่ายบริหารและประสานงานจากเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พื้นที่จังหวัดนครปฐมและแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ
 

Powered by MakeWebEasy.com