โรงพยาบาลตรังดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับแผนงาน

Last updated: 2018-06-16  |  1571 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โรงพยาบาลตรังดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับแผนงาน

     โรงพยาบาลตรังได้ดำเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับแผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ โดยการนำกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ เข้าไปดำเนินงานกับสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแลกว่า 100 แห่ง และเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลตรังได้จัดงานประชุม “สานพลัง เสริมแรงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุในสถานประกอบการ” ร่วมกับแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้รู้จักและมีโอกาสทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการในที่สุด  

 

Powered by MakeWebEasy.com